tira houses

Изпълнение до
„груб строеж“

Цени от 135 евро/кв.м.

Груб строеж – това са всички строителни дейности, необходими за изграждането на архитектурната конструкция на дадена къща, ограждащите стени и покрива. Грубият строеж може да включва изкоп и всички необходими мероприятия около започването на строежа на къщата, като одводняване на изкопа (при необходимост), ограждане и обезопасяване на обекта, ивични основи, изграждане на фундаменти, колони – тип „ферма“, комини, улуци и др.

Къщата може да се раздели на части, които се наричат елементи на къщата. Елементи на къщата се наричат нулевият цикъл и носещият скелет, чийто работен процес се нарича масово „груб строеж“. Други елементи на къщата са подовете, покривът, стените, вратите и прозорците, окачени тавани и др.

 

TIRA HOUSES

Изпълнение до
„груб строеж“

ЦЕНИ ОТ 280 ЕВРО/КВ.М.

TIRA HOUSES

Изпълнение до
„ключ“

ЦЕНИ ОТ 640 ЕВРО/КВ.М.

TIRA HOUSES

Ремонтни дейности
и услуги