tira houses

Цени

Услуга
Изпълнение до груб строеж Цени от 280 евро/кв.м.
Изпълнение до ключ Цени от 640 евро/кв.м.
Ремонтни дейности и услуги Цените се формират взависимост от вида на ремонта и/или услугата.
l

За по-бързо и по-лесно формиране на крайна цена, отговорете предварително на няколко въпроса, които са важни за нас и за изготвяне на най-подходящата за Вас оферта.

15 + 14 =

q

Цените са силно зависими от множество фактори в строителния процес и не могат да бъдат фиксирани. Пълна оферта може да бъде изготвена само след извършен оглед на конкретното място и уточняване на всички подробности и детайли, във връзка със строежа. Фирмата изготвя проекти за строеж и извън територията на гр. Варна.

TIRA HOUSES

Изпълнение до
„груб строеж“

ЦЕНИ ОТ 280 ЕВРО/КВ.М.

TIRA HOUSES

Изпълнение до
„ключ“

ЦЕНИ ОТ 640 ЕВРО/КВ.М.

TIRA HOUSES

Ремонтни дейности
и услуги